بنام خدای بی نیاز

ای خدای مهربان از تو متشکرم که مرا یاری می کنی تا دست نوشته هایم با نور کلامت ممهور به مهر جاودانگی گردند.(ان شاءالله).

 

ای خدای "واحد" تورا به شریکی نیاز نیست درحالیکه انسانها برای حصول انس و الفت همسری(شریک)برای خود بر می گزینند.

ای خدای" واحد" تورابه شبیه خود داشتن نیازی نیست تا بسان آدمیان در همسرگزینی اصل هم شآن بودن را رعایت نمایی.

ای خدای "سمیع البصیر"تورا برای درک ظاهرو باطن اصوات و اشیاء به چشم و گوش آدمی نیازی نیست.

ای خدای" قهار" تو را برای غلبه بر دشمنانت به مانند جنگجویان به رویارویی نیازی نیست.

ای خدای" قادر "در اراده تو برای انجام هر کار غیر ممکنی به زمان و مکان نیازی نیست در صورتی که انسانها برای انجام  کارهای محال نیز به منابعی از نیرو و ابزار محتاجند.

ای خدای "العلی" بندگان تو در آرزوی رسیدن به مقامات زود گذر دنیایی شب را به روز میرساند در حالیکه توخود در والاترین منزلت کبریایی بر پا کننده بساط این مناصب هستی.

ای خدای "باقی"و پا بر جای همیشگی  تورا برای بقاء به تبدیل و تغییر نیازی نیست در حالیکه مردم جاودانگی را در زیور و زینت های دنیایی می جویند.

ای خدای "بدیع" تورا برای نو آوری به نمونه های قبلی نیازی نیست در صورتی که بشر هرآنچه ساخته اقتباسی از کتاب آفرینش توست. 

ای خدای "صمد" تورا از جمیع حوائج بی نیاز هستی ،لیکن انسانها در دریایی از نیاز غوطه ورند.(نوشته مجید جافری از لرستان)

 

منبع : هر حرفی از هر دری |صفات الهی (18)
برچسب ها : خدای ,نیازی ,تورا ,انسانها ,نیازی نیست ,تورا برای ,انسانها برای ,خدای واحد