بسم الله العزیز االحکیم

به اتفاق اعضای خانواده در خنکای سایه درختی نشسته بودیم که  صدای گریه ی دخترک گم شده ایی ورق نگاهها به طبیعت را پاره کرد،چند تااز خانم های مثل عقاب پریدند و چتر حمایتی خودرا  بالای سر کودک باز کردند و با نوازش های مادرانه گونه های اشک آلودش را خشک کردند.

در این حین نکته جالبی به ذهنم  خطور کرد ،واینکه ماانسانها دراین دنیا چنان گرم بازی باچرخ فلکهای دنیایی شده ایم ، که چه بسا یک عمر زندگی کنیم  و یادمان نباشد ، که گم شده ایم و از اصل خودمان (خدای احد واحد) جدا گشته ایم .

اندیشیدم که همراهی با کلام وحی باعث می شود که سخن دوست را در تقاطع انتخاب های بازار زندگی به یاد داشته باشیم،تا با سود خالص ترازنامه اختتامیه زندگی را ببندیم.

ازاین رو در گام نخست می بایست هر صبحدم روبه سوی خانه دوست، چشمانمان رابا برگهایی از کتاب هدایت(قرآن) طراوت بخشیم تا نفس ها باحال و هوای یار آغشته شده و بارانی از گداخته های انتظار فرج از آتشفشان درون فوران نماید و خاک سرزمین اندیشه هایمان از الوان حمد و ثنای خالق نیکو آفرین غنی گردد.

گام بعدی توجه به  تمنای درونی مان برای شناخت خدای بی همتا می باشد که انوار صفاتش چون منشوری در وجودمان رنگ حیات یافته است.

  کلام خالق هستی بخش در این زمینه نیزراهگشا خواهد بود چراکه قرآن دست اندازهای جاده  سعادت (خودخواهی، خودپسندی، غرور، حسد، بدبینی، فرومایگی، سخن‌چینی، بداخلاقی و ... )را براساس  فطرت انسانها به وضوح نشان میدهد .

(نوشته آقای مجید جافری - لرستان)

 

 

 

 

 

منبع : هر حرفی از هر دری |همنشینی با کلام وحی
برچسب ها :