بسم الله الرخمن الرحیم

انسان برای بیان سخنان و احساساتش باید از زبان بدنش به عنوان مکمل  استفاده نماید در غیر اینصورت کلامش  کمترین تاثیر گذاری را خواهد داشت و به اصطلاح کلامش لخت و برهنه است و فاقد بار نفوذ پذیری اندکی بر روی مخاطبینش می باشد

منبع : هر حرفی از هر دری |کلام برهنه
برچسب ها :