بسم الله الرحمن الرحیم

روزی یکی از بازنشستگان سالمند اداره مان که  خانه مجللی در جنب یک مجتمع دندانپزشکی داشتند برای تجدید دیدار با همکاران به اداره تشریف اورده بودند، هنگام خداحافظی یکی از همکارانم  از باب احترام و از روی  تغارف به ایشان فرمودند:" حاج آقا اگر زمانی کاری و فرمانی داشتید زنگ بزنید برایتان انجام  دهم."

یک هفته بعد تلفن اداره مان زنگ زد همان بازنشسته پشت خط تلفن اداره در حالیکه از روی  عصبانیت صدایش راتا آخر بلند کرده بود ، فریاد می زد :"به دادم برسید یکی از بیماران این مجتمع دندانپزشکی ماشینش را جلوی خانه ام پارک کرده بیایید بهش بگویید  بیاید ماشینش را بردارد."

منبع : هر حرفی از هر دری |از باب تعارف
برچسب ها : اداره ,تلفن اداره ,مجتمع دندانپزشکی