بسم الله الرحمن الرحیم

منظران آقا امام زمان مهدی موعود (عج) باید در همین دوران  غیبت نیز نقشی را که در جکومت امام عصر برعهده حواهند گرفت ایفاء نمایند و منتظری که دوست دارد از کارگزاران و فرمانده هان  حکومت مهدی (عج) باشد باید در همین زمان نقش خود را بخوبی ایفاء نماید تا در صورت تشکیل حکومت مولایمان آمادگی انجام آن را داشته باشیم نه اینکه ما منظر باشیم آقا تشریف بیاوند و نقش مارا تعیین کنند بلکه ما باید خودمان با توجه به ظزفیت هایی که داریم نقش محوله را در زمان غیبت به خوبی انجام دهیم تا شایستگی حضور در دولت امام زمان را داشته باشیم.

منبع : هر حرفی از هر دری |انتظار فرج
برچسب ها : زمان ,باشیم ,امام ,داشته باشیم ,امام زمان