بسم الله رب الفلق

هرگاه در معرض سیگنال های منفی و مرض آور قرار گرفتید بلادرنگ سوره مبارکه فلق را بخوانید و خود را در پناه خداوند تبارک و تعالی قرار دهید تا از گزند بدیها متاثر از شاخ و برگ دادن به اندیشه های پلید در امان بمانید

منبع : هر حرفی از هر دری |فکر بد
برچسب ها :