بسم الله الرحمن الرحیم

اگر انسان دنبال یادگیری چیز های جدید ،کنجکاوی و پیشگیری از آلزایمر نباشد به مرور در پیری دچار عقب ماندگی ذهنی و یا هذیان گویی می گردد.

 تکرار اشتباهات و خطاها ی تکرای  از علائم جهش به سمت عقب ماندگی ذهنی هستند لذا همیشه جیری برای یادداشت کردن و ذخیره سازی ایده های  خود همراه داشته باشید و خود را متعهد به خواندن کتاب نماید

منبع : هر حرفی از هر دری |پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی در پیری
برچسب ها : ذهنی ,ماند ,ماند ذهنی